6 สิงหาคม 2562 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

6 สิงหาคม 2562 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดศรีมณีวัน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG 20190806 101736 (Medium)
IMG 20190806 101826 (Medium)
IMG 20190806 102032 (Medium)
IMG 20190806 102048 (Medium)
IMG 20190806 102106 (Medium)
IMG 20190806 102311 (Medium)
IMG 20190806 102315 (Medium)
IMG 20190806 102423 (Medium)
IMG 20190806 102440 (Medium)
IMG 20190806 102506 BURST001 COVER (Medium)
IMG 20190806 102506 BURST002 (Medium)
IMG 20190806 103821 (Medium)
IMG 20190806 103833 (Medium)
IMG 20190806 103909 (Medium)
IMG 20190806 103924 (Medium)
IMG 20190806 103940 (Medium)
IMG 20190806 103950 (Medium)
IMG 20190806 104822 (Medium)
IMG 20190806 104930 (Medium)
IMG 20190806 104935 (Medium)
IMG 20190806 104957 (Medium)
IMG 20190806 105007 (Medium)
IMG 20190806 111559 (Medium)
IMG 20190806 111608 (Medium)
IMG 20190806 111617 (Medium)
IMG 20190806 111638 (Medium)
IMG 20190806 112014 (Medium)
IMG 20190806 112047 (Medium)
IMG 20190806 112114 (Medium)
IMG 20190806 112144 (Medium)
IMG 20190806 112304 (Medium)
IMG 20190806 114023 (Medium)
IMG 20190806 114601 (Medium)