7 สิงหาคม 2562 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม

7 สิงหาคม 2562 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดศรีมณีวัน ประจำปีการศึกษา 2562

DSCF2121 (Medium)
DSCF2125 (Medium)
DSCF2127 (Medium)
DSCF2131 (Medium)
DSCF2136 (Medium)
DSCF2145 (Medium)
DSCF2146 (Medium)
DSCF2148 (Medium)
DSCF2149 (Medium)
DSCF2152 (Medium)
DSCF2153 (Medium)
DSCF2154 (Medium)
DSCF2156 (Medium)
DSCF2161 (Medium)
DSCF2163 (Medium)
DSCF2165 (Medium)
DSCF2168 (Medium)
DSCF2170 (Medium)
DSCF2171 (Medium)
DSCF2175 (Medium)
DSCF2176 (Medium)
DSCF2177 (Medium)
DSCF2178 (Medium)
DSCF2179 (Medium)
DSCF2183 (Medium)
DSCF2184 (Medium)
DSCF2189 (Medium)
DSCF2199 (Medium)
DSCF2200 (Medium)
DSCF2201 (Medium)
DSCF2203 (Medium)
DSCF2204 (Medium)
DSCF2206 (Medium)
DSCF2207 (Medium)
DSCF2208 (Medium)
DSCF2212 (Medium)
DSCF2215 (Medium)
DSCF2216 (Medium)
DSCF2217 (Medium)
DSCF2219 (Medium)
DSCF2220 (Medium)
DSCF2221 (Medium)
DSCF2222 (Medium)
DSCF2225 (Medium)
DSCF2227 (Medium)
DSCF2231 (Medium)
DSCF2236 (Medium)
DSCF2237 (Medium)
DSCF2239 (Medium)
DSCF2241 (Medium)
DSCF2242 (Medium)
DSCF2244 (Medium)
DSCF2246 (Medium)
DSCF2247 (Medium)
DSCF2248 (Medium)
DSCF2249 (Medium)
DSCF2251 (Medium)
DSCF2252 (Medium)
DSCF2255 (Medium)
DSCF2257 (Medium)
DSCF2259 (Medium)
DSCF2260 (Medium)
DSCF2263 (Medium)
DSCF2265 (Medium)
DSCF2266 (Medium)
DSCF2271 (Medium)
DSCF2272 (Medium)
DSCF2273 (Medium)
DSCF2275 (Medium)
DSCF2277 (Medium)
DSCF2280 (Medium)
DSCF2281 (Medium)
DSCF2284 (Medium)
DSCF2285 (Medium)
DSCF2287 (Medium)
DSCF2288 (Medium)
DSCF2289 (Medium)
DSCF2290 (Medium)
DSCF2293 (Medium)
DSCF2302 (Medium)
DSCF2303 (Medium)
DSCF2306 (Medium)
DSCF2307 (Medium)
DSCF2308 (Medium)
DSCF2309 (Medium)
DSCF2310 (Medium)
DSCF2311 (Medium)
DSCF2312 (Medium)
DSCF2313 (Medium)
DSCF2314 (Medium)
DSCF2318 (Medium)
DSCF2319 (Medium)
DSCF2320 (Medium)
DSCF2322 (Medium)
DSCF2328 (Medium)
DSCF2330 (Medium)
DSCF2332 (Medium)
DSCF2333 (Medium)
DSCF2334 (Medium)
DSCF2335 (Medium)
DSCF2336 (Medium)
DSCF2337 (Medium)
DSCF2338 (Medium)
DSCF2339 (Medium)
DSCF2341 (Medium)
DSCF2343 (Medium)
DSCF2345 (Medium)
DSCF2347 (Medium)
DSCF2348 (Medium)
DSCF2350 (Medium)
DSCF2351 (Medium)
DSCF2352 (Medium)
DSCF2354 (Medium)
DSCF2359 (Medium)
DSCF2360 (Medium)
DSCF2361 (Medium)
DSCF2362 (Medium)
DSCF2363 (Medium)
DSCF2364 (Medium)
DSCF2367 (Medium)
DSCF2368 (Medium)
DSCF2369 (Medium)
DSCF2370 (Medium)
DSCF2372 (Medium)
DSCF2374 (Medium)
DSCF2375 (Medium)
DSCF2376 (Medium)
DSCF2377 (Medium)
DSCF2382 (Medium)
DSCF2386 (Medium)
DSCF2389 (Medium)
DSCF2390 (Medium)
DSCF2393 (Medium)
DSCF2394 (Medium)
DSCF2395 (Medium)
DSCF2398 (Medium)
DSCF2401 (Medium)
DSCF2402 (Medium)
DSCF2406 (Medium)
DSCF2408 (Medium)
DSCF2409 (Medium)
DSCF2413 (Medium)
DSCF2414 (Medium)
DSCF2416 (Medium)
DSCF2427 (Medium)
DSCF2431 (Medium)
DSCF2435 (Medium)
DSCF2438 (Medium)
DSCF2439 (Medium)
DSCF2441 (Medium)
DSCF2444 (Medium)
DSCF2446 (Medium)
DSCF2447 (Medium)
DSCF2453 (Medium)
DSCF2457 (Medium)
DSCF2460 (Medium)
DSCF2463 (Medium)
DSCF2466 (Medium)
DSCF2469 (Medium)
DSCF2472 (Medium)
DSCF2473 (Medium)
DSCF2475 (Medium)
DSCF2477 (Medium)
DSCF2480 (Medium)
DSCF2486 (Medium)
DSCF2488 (Medium)
DSCF2493 (Medium)
DSCF2495 (Medium)
DSCF2498 (Medium)
DSCF2499 (Medium)
DSCF2501 (Medium)
DSCF2502 (Medium)
DSCF2514 (Medium)
DSCF2515 (Medium)
DSCF2517 (Medium)
DSCF2518 (Medium)
DSCF2520 (Medium)
DSCF2523 (Medium)
DSCF2526 (Medium)
DSCF2528 (Medium)
DSCF2529 (Medium)
DSCF2530 (Medium)
DSCF2531 (Medium)
DSCF2532 (Medium)
DSCF2533 (Medium)
DSCF2536 (Medium)
DSCF2538 (Medium)
DSCF2539 (Medium)
DSCF2541 (Medium)
DSCF2545 (Medium)
DSCF2548 (Medium)
DSCF2549 (Medium)
DSCF2550 (Medium)
DSCF2551 (Medium)
DSCF2552 (Medium)
DSCF2553 (Medium)
DSCF2554 (Medium)
DSCF2556 (Medium)
DSCF2558 (Medium)
DSCF2564 (Medium)
DSCF2565 (Medium)
DSCF2573 (Medium)
DSCF2574 (Medium)
DSCF2575 (Medium)