9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2562

DSCF2136 (Medium)
DSCF2584 (Large)
DSCF2586 (Large)
DSCF2587 (Large)
DSCF2588 (Large)
DSCF2589 (Large)
DSCF2592 (Large)
DSCF2594 (Large)
DSCF2595 (Large)
DSCF2598 (Large)
DSCF2599 (Large)
DSCF2600 (Large)
DSCF2602 (Large)
DSCF2604 (Large)
DSCF2605 (Large)
DSCF2607 (Large)
DSCF2608 (Large)
DSCF2610 (Large)
DSCF2612 (Large)
DSCF2614 (Large)
DSCF2617 (Large)
DSCF2619 (Large)
DSCF2621 (Large)
DSCF2624 (Large)
DSCF2625 (Large)
DSCF2627 (Large)
DSCF2628 (Large)
DSCF2630 (Large)
DSCF2631 (Large)
DSCF2634 (Large)
DSCF2635 (Large)
DSCF2636 (Large)
DSCF2637 (Large)
DSCF2643 (Large)
DSCF2644 (Large)
DSCF2645 (Large)
DSCF2646 (Large)
DSCF2647 (Large)
DSCF2648 (Large)
DSCF2649 (Large)
DSCF2650 (Large)
DSCF2651 (Large)
DSCF2653 (Large)
DSCF2658 (Large)
DSCF2659 (Large)
DSCF2662 (Large)
DSCF2666 (Large)
DSCF2668 (Large)
DSCF2673 (Large)
DSCF2679 (Large)
DSCF2682 (Large)
DSCF2684 (Large)
DSCF2693 (Large)
DSCF2696 (Large)
DSCF2697 (Large)
DSCF2701 (Large)
DSCF2706 (Large)
DSCF2707 (Large)
DSCF2710 (Large)
DSCF2717 (Large)
DSCF2718 (Large)
DSCF2719 (Large)
DSCF2723 (Large)
DSCF2768 (Large)
DSCF2769 (Large)
DSCF2770 (Large)
DSCF2771 (Large)
DSCF2773 (Large)
DSCF2774 (Large)
DSCF2775 (Large)
DSCF2780 (Large)
DSCF2781 (Large)
DSCF2782 (Large)
DSCF2783 (Large)
DSCF2785 (Large)
DSCF2787 (Large)
DSCF2788 (Large)
DSCF2789 (Large)
DSCF2790 (Large)
DSCF2791 (Large)
DSCF2792 (Large)
DSCF2793 (Large)
DSCF2794 (Large)
DSCF2795 (Large)
DSCF2797 (Large)
DSCF2800 (Large)
DSCF2801 (Large)
DSCF2805 (Large)